Pivnice Na Zastávce

Kam v létě

Zámek Světlá nad Sázavou

Empírový zámek ve Světlé je jednopatrová budova, jejíž čtyři křídla tvoří uzavřené nádvoří. V části severního křídla můžete obdivovat zimní zahradu (oranžérii) s jeskyní a jezírkem, do které lze vstoupit přímo z nádvoří. Na zámek navazuje rozlehlý anglický park s několika rybníky a altány. Ve východním křídle zámku se nachází muzeum Světelska, které vás seznámí s historií zámku a města, slavnými rodáky i s historií tradičních řemesel v regionu: sklářství, broušení českých granátů nebo i těžbou a zpracováním kamene. Expozici doplňuje historické sklo z Posázaví s modelem brusírny v Mariadole, sklářský rytecký stroj a dobové dokumenty.

 

Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

Uvidíte nádhernou ukázku patrně středověkých razicích prací, o jejichž smyslu a účelu se můžeme jen dohadovat z analogie k obdobným dílům z jiných měst.

 

Stvořidla u Světlé nad Sázavou

Peřeje Stvořidla jsou vodáckou lahůdkou. Válečky, vlny a jazyky mezi balvany, ale také krásná příroda okolo, to je recept na romantický výlet pro zkušené vodáky i suchozemské milovníky přírody. 

 

Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou

 Expozice věnovaná českému spisovateli, publicistovi a novináři, zapůjčená ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, je umístěna v domku v podhradí, v němž prožil Jaroslav Hašek poslední léta svého života a napsal své nejslavnější dílo. Dokumentuje satirikův život a jeho mezinárodní význam.

 

Hrad Lipnice

 Přijeďte se podívat na jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů – na Lipnici na Vysočině.

 

skanzen Michalův statek

Návrat do života lidu v oblasti dnešní Vysočiny v období od konce třicetileté války až do zrušení roboty v roce 1848 přináší selské muzeum v Pohledi - skanzen Michalův statek. Přijeďte se podívat, jak se žilo za dob našich předků, třeba u příležitosti nějaké akce.

 

Pavlov

Na okraji obce sídlí Agentura ochrany přírody a krajiny. Věnuje se ochraně a péči o handicapované živočichy. Známá je rovněž chovem sov, dravých ptáků, jako sokola, puštíka,výra apod., vyder, norka evropského a jiných zvířat. Mezi mediálně nejznámější bezesporu patří vydra Vydrýsek, známá ze stejnojmenného večerníčku. 

 

Sázavafest

Sázavafest, který si na domácí scéně za dvanáct let své existence vydobyl mezi hudebními fanoušky pevnou pozici, se vrací se k tomu nejlepšímu, co se za dvanáct let podařilo. Novým místem se vrací k řece a atmosféře, která festival vždy odlišovala.

tankové pivo Radegast tankové pivo Kozel

 

Akce

 

 

* * *

Jägermeister + Redbull   50,- Kč

Beefeater + Tonic             40,- Kč

 

* * *

Ochutnejte tankový VELKOPOPOVICKÝ KOZEL 11

 

 

 

Pokud chcete být aktuálně informován(a) o novinkách, přihlaste se. Zadejte svoji e-mailovou adresu.